Oikeita töitä -ajattelu on Aspa-säätiön työllisyyttä tukevan toiminnan kulmakivi. Avoimille työmarkkinoille työllistymisen taustalla on ajatus reiluista ja monimuotoisuutta kunnioittavista työmarkkinoista. Kaikkien ihmisten yhdenvertainen kohtelu työelämässä tarjoaa kaikille mahdollisuuden työllistyä tuottavaan työhön, ja kaikille maksetaan samanarvoisesta työstä sama palkka.

Tältä sivustolta löydät Aspan työllisyyshankkeissa (2008-2015) koottua ja kehitettyä koulutusmateriaalia sekä työnhakijoiden työllistymisen tukemiseksi että parantamaan työyhteisöjen valmiuksia vastaanottaa enemmän tukea tarvitsevia työntekijöitä. Oma tie työhön –materiaali on suunnattu ammattiin valmistuvien nuorten työllistymisen tukemiseen. Ryhmävalmennusmateriaali on tarkoitettu työelämään palaavien työnhakijoiden työelämävalmiuksien tukemiseen ja työssä jaksamisesta huolehtimiseen. Työpaikkavalmentajamateriaali on suunnattu toimijoille, jotka haluavat saada valmiudet kouluttaa itse työpaikkavalmentajia.

 

Uusin käynnistynyt  työllisyyshanke jossa Aspa on mukana, on valtakunnallinen Osallisuutta osuuskunnista -hanke (Esr/STM 2015-2018).  Aspan osahankeessa kehitetään osuuskuntamallia, jonka kautta osatyökykyiset ihmiset voivat työllistää itsensä osaamisensa ja voimavarojensa mukaan.

Linkki hankkeen sivulle: http://www.aspasaatio.fi/kehitt%C3%A4misprojektit/osallisuutta-osuuskunnista